Indywidualne podejście
do klienta

Zobacz więcej

Model działania

Model działania Target PRO to przejęcie i zoptymalizowanie istniejącej struktury lub zbudowanie od podstaw nowej.
Klient bierze czynny udział w audycie i wyborze rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa, a także na bieżąco weryfikuje efekty prowadzonych działań. Do realizacji każdego projektu dedykowany jest osobny zespół specjalistów.

Korzyści dla klienta (według badań The Conference Board)

 • 72% badanych firm - Możliwość koncentracji na podstawowym kierunku działalności przedsiębiorstwa.
 • 63% badanych firm - Obniżenie kosztów.
 • 40% badanych firm - Usprawnienie procesów świadczenia usług
  i produkcji.
 • 35% badanych firm - Promowanie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie działalności.
Klienci wskazują również na kluczowe korzyści biznesowe takie jak:

 • wzrost sprzedaży,
 • umocnienie pozycji rynkowej
 • oraz wyższa jakość realizowanych usług.

Outsourcing sprzedaży pozwala Klientowi zmniejszyć koszty dystrybucji produktów o 20-30%. Target PRO tworzy sieć sprzedaży i zarządza dystrybucją 2 x efektywniej niż firma niespecjalizująca się w zewnętrznym zarządzaniu zespołami sprzedaży.

Kompetencje Target PRO

 • Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi koncernami – znajomość specyfiki funkcjonowania korporacji, polityki jej działania, zachodzących procesów oraz struktury decyzyjneji operacyjnej.
 • Doświadczenie w tworzeniu, ujednolicaniu oraz wdrażaniu strategii działań outsourcingowych.
 • Stały dostęp do aktualnej wiedzy: bieżąca ocena rynku, przepisy prawne, nowe praktyki i rozwiązania.
 • Umiejętność zarządzania ludźmi, ich kompetencjami oraz kwalifikacjami.
 • Dobrze działający system kontroli i standaryzacja działań.