Z pewnością robisz coś bardzo dobrze,
nie musisz zajmować się wszystkim.

Nasi klienci

Lider outsourcingu sprzedaży

Target PRO jest czołowym dostawcą outsourcingu sprzedaży
w kraju. Specjalizujemy się w tworzeniu i zarządzaniu strukturami sprzedaży w sektorze FMCG i usług.
Celem Target PRO jest dostarczenie Klientom przynoszących zysk, wydajnych, efektywnych i elastycznych rozwiązań, będących alternatywą dla posiadania własnej wewnętrznej struktury organizacyjnej.

Target PRO przejmuje kompetencje i odpowiedzialność w zakresie zarządzania zespołami sprzedaży, w tym: proces rekrutacji, szkolenia,
a także realizację celów sprzedażowych, dystrybucyjnych, promocyjnych oraz kontrolę i raportowanie efektów.

Proponowane usługi

 • kompleksowe zarządzanie zespołami sprzedaży,
 • pełna realizacja procesu rekrutacji na podstawie własnej rozbudowanej bazy kandydatów,
 • Akademia Umiejętności Target PRO – innowacyjne szkolenia
  i rozwiązania wspierające zarządzanie zespołami sprzedażowymi,
 • zapewnienie niskiego poziomu rotacji pracowników,
 • zarzadzanie motywacją zespołów,
 • opracowanie wspólnie z Klientem KPI’s – wskaźników oceniających pracę na każdym stanowisku,
 • zarządzanie narzędziami (firmowa flota samochodowa, palmofony),
 • monitoring i raportowanie – systemy raportowania mobilnego, zarzadzanie bazami sklepów.

Obsługa rynku tradycyjnego

Zewnętrzny zespół sprzedaży pozwala w pełni wykorzystać potencjał rynku tradycyjnego. Sieć przedstawicieli handlowych Target PRO to alternatywa dla rozbudowy wewnętrznych struktur Klienta.

Outsourcing sprzedaży pozwala również uniknąć błędów
i nieefektywnych działań dystrybutorów. Wcześniejsze ekspertyzy prognozowały upadek rynku tradycyjnego.
Dziś znana jest specyfika polskiego rynku detalicznego, który pomimo ekspansji dyskontów, nadal generuje pokaźne zyski, rozwija się
w kierunku wąskich specjalizacji, a co za tym idzie – nadal warto w niego inwestować. Polski rynek detaliczny jest rozległy (obejmuje ok. 80 000 punktów) i niejednokrotnie przynosi ponad 70% obrotów wielu producentom. Jednocześnie rynek tradycyjny jest bardziej zyskowny niż handel nowoczesny z uwagi na wyższe marże. Sukces na rynku tradycyjnym można osiągnąć jedynie poprzez bezpośrednie wizyty
w sklepach. Tradycyjne siły sprzedażowe są jednak kosztowne,
a dystrybutorzy i hurtownicy nie są w stanie skoncentrować się na pojedynczych produktach.

Obsługa rynku nowoczesnego

Udane negocjacje ze sklepami wielkopowierzchniowymi to tylko początek intensywnej pracy na ich terenie.

Target PRO ułatwia proces weryfikacji współpracy z sieciami. Począwszy od podstawowych jak: dostępność produktów, po bardziej złożone jak: stosowana polityka cenowa oraz udział produktów konkurencji.
Nasze doświadczenia pozwalają na wzmocnienie obecności produktów
w sklepach po przez dodatkowe ustalenia lokalne - nie ograniczając się jedynie do ustaleń zawartych z centralą.

Target PRO wspiera firmy: zapobiega brakom magazynowym, pozwala na utrzymanie właściwej ekspozycji towaru oraz maksymalizuje wykorzystanie dostępnych materiałów promocyjnych i przestrzeni sprzedażowej. Kompleksowa usługa Target PRO zabezpiecza dodatkowo działania wspierające takie jak merchandising i audyt kontrolny.

Zadania przedstawicieli handlowych Target PRO:

 • rozszerzanie dystrybucji numerycznej,
 • kontrola asortymentu i ekspozycji na półce i w magazynie,
 • oprawa/powiększanie ekspozycji,
 • ustawianie ekspozycji promocyjnych,
 • ustalanie możliwości wystawienia dodatkowych ekspozycji,
 • utrzymywanie dobrych relacji z kierownictwem i obsługą sklepu.