Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Administrator oświadcza i zapewnia, że podane przez Użytkownika dane osobowe będą przez niego przechowywane i wykorzystywane z należytą starannością zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Target PRO sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Łodzi, adres: 91-321 Łódź, ul. Żeglarska 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000542489, NIP: 7292707217.
  3.  Przetwarzanie danych osobowych zawsze będzie przebiegało w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, jakim podlega Target Pro sp. z o.o. S.K.A., w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).
  4. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa w związku z tym przysługują, przekazujemy w dokumencie: Polityka prywatności
  5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@targetpro.pl
  6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Target PRO 2019