Informacja o otwarciu rejestru akcjonariuszy i dematerializacji akcji

1.03.2021 TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”) informuje o otwarciu przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126 rejestru akcjonariuszy Spółki oraz dokonaniu dematerializacji akcji Spółki

Informacja o otwarciu rejestru akcjonariuszy i dematerializacji akcji

1.10.2021 TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”) informuje o odbyciu dnia dwudziestego dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.09.2021 r.), w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusz Mai Ziółkowskiej w Łodzi przy alei Kościuszki pod numerem 87/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się mimo braku formalnego zwołania w trybie art. 405 § 1 w zw. z art. 126 § … Czytaj dalej

Informacja o przekazaniu dokumentów celem otwarcia rejestru akcjonariuszy

4.01.2021 TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”) informuje o przekazaniu do Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126 dokumentów celem otwarcia rejestru akcjonariuszy Spółki.

Informacja o złożeniu akcji w Spółce

21.12.2020 TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”) informuje o złożeniu przez wszystkich akcjonariuszy akcji Spółki celem ich dematerializacji tj. zastąpienia papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. … Czytaj dalej

Piąte wezwanie do złożenia akcji w Spółce

10.12.2020 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), po raz piąty informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym … Czytaj dalej

Czwarte wezwanie do złożenia akcji w Spółce

19.11.2020 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), po raz czwarty informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym … Czytaj dalej

Trzecie wezwanie do złożenia akcji w Spółce

28.10.2020
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), po raz trzeci informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami, Spółka po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: 91-321 Łódź, ul. Żeglarska 4 w od poniedziałku do piątku, godz. 8-16 – tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Drugie wezwanie do złożenia akcji w Spółce

7.10.2020 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), po raz drugi informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem … Czytaj dalej

Awans w Target PRO

Drodzy, spieszymy z kolejnymi pozytywnymi wiadomościami! Pragniemy poinformować, że Sabina Ogryzek – Przedstawiciel Handlowy Target PRO w dywizji Żywiec Zdrój, awansowała na stanowisko Młodszego Kierownika ds. Kluczowych Klientów. 💪Sabina pracowała z Nami prawie 4 lata. Dzięki zaangażowaniu, ogromnej determinacji w dążeniu do osiągnięcia celu, a także pracowitości została doceniona i objęła powyższe stanowisko. 👍Sabina, trzymamy mocno za Ciebie kciuki i gratulujemy awansu. Życzymy Ci pasma kolejnych sukcesów … Czytaj dalej

Nowy klient – Wawel

Witamy na pokładzie nową strukturę sprzedażową dla firmy Wawel! Nowi Przedstawiciele Handlowi przeszli intensywne, dwudniowe szkolenie z trenerami sprzedaży, poznając nie tylko wysokie standardy pracy handlowca, ale również cały proces produkcji słodyczy Wawel w samej fabryce! 🍬 Jesteśmy przekonani, że już niedługo w każdym sklepie ujrzymy cały asortyment słodyczy Wawel. 👌Jest nam niezmiernie miło, że zaufaliście nam i dołączyliście do rodziny Target PRO.  👏

Wszelkie prawa zastrzeżone © Target PRO 2019