Informacja o otwarciu rejestru akcjonariuszy i dematerializacji akcji

1.10.2021

TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”) informuje o odbyciu dnia dwudziestego dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.09.2021 r.), w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusz Mai Ziółkowskiej w Łodzi przy alei Kościuszki pod numerem 87/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się mimo braku formalnego zwołania w trybie art. 405 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. przedstawienie propozycji porządku obrad,
  3. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  4. stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał,
  5. przyjęcie porządku obrad,
  6. przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa tj. spółki przekształcanej (z dniem 03.08.2020 r. przekształconej w spółkę TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna) za okres 01.01.2020- 02.08.2020 r. oraz 03.08.2020-31.12.2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
  7. podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa tj. spółki przekształcanej (z dniem 03.08.2020 r. przekształconej w spółkę TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna) za okres 01.01.2020- 2.08.2020 r. oraz spółki TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna za okres 03.08.2020-31.12.2020 r.

b) zatwierdzenia sprawozdań z działalności Spółki TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa tj. spółki przekształcanej (z dniem 03.08.2020 r. przekształconej w spółkę TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna) za okres 01.01.2020- 02.08.2020 r. oraz spółki TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna za okres 03.08.2020-31.12.2020 r.

c) podziału zysku Spółki TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa tj. spółki przekształcanej (z dniem 03.08.2020 r. przekształconej w spółkę TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna) za okres 01.01.2020- 02.08.2020 r. oraz spółki TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna za okres 03.08.2020-31.12.2020 r.

d) udzielenia komplementariuszom Spółki absolutorium za okres 03.08.2020-31.12.2020 r.

e) potwierdzenia wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 – 02.08.2020 r. spółki TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz 03.08.2020-31.12.2020 r. spółki TARGET PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna,

  • wolne wnioski
  • zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Najlepszego! 31 grudnia 2021
Najlepsze życzenia! 24 grudnia 2021
Target PRO dla Caritas 16 listopada 2021
Sytuacja w rynku HoReCa 24 czerwca 2021
EURO 2020, a rynek FMCG 10 czerwca 2021
Dedykowany Handlowiec 4 marca 2021
Awans w Target PRO 5 lutego 2021
Gratulujemy awansu! 3 lutego 2021
Co nas czeka w 2021 roku? 14 stycznia 2021
Najlepszego w 2021 roku! 1 stycznia 2021
Nie kupuj! Adoptuj! 18 grudnia 2020
Fotografia dnia pracy 24 września 2020
Target PRO dzieciom 27 sierpnia 2020
Awans w Target PRO 11 stycznia 2019
Sukcesów w 2019 30 grudnia 2018
Making of Target TV 13 listopada 2018
Jesteśmy na Targach 15 października 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone © Target PRO 2019